Daimler Trucks představuje technologickou strategii elektrifikace. Světová premiéra koncepčního nákladního vozidla Mercedes-Benz s palivovými články

  • Mercedes-Benz GenH2 Truck, nákladní vozidlo s palivovými články, nabízí dojezd až 1000 kilometrů nebo i více, a hodí se tak pro flexibilní a náročnou dálkovou dopravu – zkušební provoz u zákazníků začne v roce 2023, sériová výroba ve druhé polovině desetiletí.
  • Mercedes-Benz eActros LongHaul, nákladní vozidlo s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů, umožňuje energeticky hospodárnou jízdu na plánovatelných dálkových trasách s dojezdem cca 500 kilometrů – se sériovou výrobou se počítá od roku 2024.
  • Mercedes-Benz eActros, nákladní vozidlo s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů, má dojezd výrazně delší než 200 kilometrů, a uplatní se tak v těžké rozvážkové dopravě ve městech – jeho sériová výroba bude spuštěna v roce 2021.
  • Globální platforma ePowertrain nabízí synergie a úspory díky rozsahu nabídky.
  • Martin Daum, předseda představenstva společnosti Daimler Truck AG a člen představenstva společnosti Daimler AG: „Naši zákazníci činí racionální nákupní rozhodnutí a nechtějí u svých nákladních vozidel dělat kompromisy ohledně využitelnosti v každodenním provozu, užitečné hmotnosti a dojezdu. Požadavkům zákazníků jsme nekompromisně podřídili naše koncepční nákladní vozidla Mercedes-Benz s alternativními pohony – GenH2 Truck, eActros LongHaul a eActros, i naše elektricky poháněná nákladní vozidla značek Freightliner a FUSO – a tím jsme pro ně vytvořili opravdové alternativy s neutrální bilancí lokálních emisí CO2.“
  • Andreas Scheuer, spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury: „Na našich silnicích potřebujeme nákladní automobily bez emisí CO2. To zahrnuje nákladní vozy s vodíkovými palivovými články. Vodík má obrovský potenciál pro ochranu našeho životního prostředí a silnou ekonomiku. Proto již více než deset let propagujeme vodík v provozu – aktuálně například dnes představený koncept. I v budoucnu budeme silně podporovat rozvoj pohonů, přátelských k životnímu prostředí, a inovace v Německu a pro něj. Za tímto účelem chceme mimo jiné významně rozšířit dotace na vozidla. “

Výrobce nákladních vozidel Daimler Trucks 16.9.2020 představil technologickou strategii elektrifikace svých vozidel určených pro rozmanitý provoz od městské rozvážkové dopravy až po mezinárodní dálkovou dopravu – a tím potvrzuje svůj zájem o naplňování cílů Pařížské dohody o ochraně klimatu. Akce se zaměřila především na technologii nákladních vozidel s palivovými články na vodík pro segment dálkové dopravy. Prvním krokem v oblasti pohonu s palivovými články bude Mercedes-Benz GenH2 Truck, který dnes oslavil světovou premiéru jako koncepční vozidlo. Daimler Trucks na koncepčním vozidle GenH2 Truck poprvé ukazuje, jaké konkrétní technologie výrobce s maximálním úsilím vyvíjí, aby také těžká nákladní vozidla s palivovými články mohla jezdit na náročných trasách v dálkové dopravě s flexibilním provozem díky dojezdu až 1000 kilometrů či dokonce ještě více na jednu náplň palivových nádrží. Daimler Trucks plánuje zahájení zkušebního provozu nákladních vozidel GenH2 Truck u zákazníků na rok 2023. Spuštění sériové výroby má následovat ve druhé polovině tohoto desetiletí. Výkonnost vozidla bude přitom na stejné úrovni jako u porovnatelných konvenčních nákladních vozidel poháněných vznětovými motory, a to díky používání kapalného vodíku místo plynného, který se vyznačuje výrazně vyšší energetickou hustotou.

Společnost Daimler Trucks dnes navíc poprvé prezentovala prototyp nákladního vozidla pro dálkovou dopravu s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Mercedes-Benz eActros LongHaul zajistí pravidelné jízdy na plánovatelných trasách s vysokou energetickou hospodárností. Daimler Trucks plánuje zahájení sériové výroby modelu eActros LongHaul na rok 2024. Na jedno nabití akumulátorů bude mít dojezd cca 500 kilometrů. Již v roce 2018 bylo představeno těžké nákladní vozidlo Mercedes-Benz eActros pro rozvážkovou dopravu s  elektrickým pohonem napájeným akumulátory. Od té doby je eActros intenzivně testován v každodenním provozu u zákazníků a sériově se bude vyrábět od příštího roku. Dojezd sériově vyráběného modelu eActros na jedno nabití akumulátorů výrazně přesáhne hranici 200 kilometrů, dosahovanou u prototypu.

Podobné plány vozidel i časový harmonogram jejich uvádění na trh jako v Evropě realizuje Daimler Trucks také na trzích Severní Ameriky a Japonska. Portfolio společnosti Daimler Trucks v hlavních odbytových regionech Evropa, USA a Japonsko bude nejpozději od roku 2022 zahrnovat sériově vyráběná vozidla s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Společnost má kromě toho ambici nabízet v Evropě, Japonsku a Severní Americe nejpozději od roku 2039 pouze nová vozidla, která budou mít neutrální bilanci emisí CO2 v rámci provozu („tank-to-wheel“).

Technologickým základem všech sériově vyráběných středně těžkých a těžkých nákladních vozidel Daimler Trucks s elektrickým pohonem a neutrální bilancí lokálních emisí CO2 bude nová globální modulární platforma ePowertrain. Jedná se přitom o vozidla s výhradně elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů nebo palivových článků na vodík. Technická platforma zajistí vysoké výkony, hospodárnost a dlouhou životnost. Daimler Trucks dosáhne jejím použitím pro všechna příslušná vozidla a trhy výhodných synergií a úspor z rozsahu.

Martin Daum, předseda představenstva společnosti Daimler Truck AG a člen představenstva společnosti Daimler AG, a Sven Ennerst, člen představenstva společnosti Daimler Truck AG, odpovědný za vývoj, nákup a region Čína, představili technologickou strategii v areálu STATION Berlin. Jako řečník vystoupil také Andreas Scheuer, spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury.

Reálné alternativy s neutrální bilancí lokálních emisí CO2 pro provozovatele nákladních vozidel

Martin Daum na akci uvedl: „Důsledně realizujeme naši vizi dopravy s neutrální bilancí emisí CO2. Přitom se soustředíme na technologie akumulátorů a vodíkových palivových článků, které mají opravdu neutrální bilanci lokálních emisí CO2 a které nabízejí potenciál, že se na trhu prosadí i v dlouhodobém horizontu. Díky této kombinaci můžeme našim zákazníkům nabídnout nejlepší varianty vozidel pro příslušné aplikace. Čím lehčí náklad a čím kratší vzdálenost, tím spíše se budou používat akumulátory. Čím těžší náklad a čím delší vzdálenost, tím spíše budou upřednostňovány palivové články.“

„Naši zákazníci činí racionální nákupní rozhodnutí a nechtějí u svých nákladních vozidel dělat kompromisy ohledně využitelnosti v každodenním provozu, užitečné hmotnosti a dojezdu. Požadavkům zákazníků jsme nekompromisně podřídili naše koncepční nákladní vozidla Mercedes-Benz s alternativními pohony – GenH2 Truck, eActros LongHaul a eActros, stejně jako naše elektricky poháněná nákladní vozidla značek Freightliner a FUSO – a tím jsme pro ně vytvořili opravdové alternativy s neutrální bilancí lokálních emisí CO2. Nyní jsme představili hlavní technické specifikace našich elektricky poháněných nákladních vozidel, takže se všechny zúčastněné strany včas dozvídají příslušné informace a z nich vyplývající požadavky. Nyní je na řadě politická scéna a další aktéři i společnost jako celek, aby vytvořili správné rámcové podmínky. K tomu, aby byla zcela elektricky poháněná vozidla s neutrální bilancí emisí CO2 konkurenceschopná, jsou zapotřebí regulatorní a státní opatření včetně nezbytné infrastruktury pro nabíjení ekologicky vyráběnou elektrickou energií a pro výrobu, skladování a přepravu ‚zeleného‘, kapalného vodíku,“ dodal Daum.

Spolkový ministr Andreas Scheuer: „Na našich silnicích potřebujeme nákladní automobily bez emisí CO2. To zahrnuje nákladní vozy s vodíkovými palivovými články. Vodík má obrovský potenciál pro ochranu našeho životního prostředí a silnou ekonomiku. Proto již více než deset let propagujeme vodík v provozu – aktuálně například dnes představený koncept. I v budoucnu budeme silně podporovat rozvoj pohonů, přátelských k životnímu prostředí, a inovace v Německu a pro něj. Za tímto účelem chceme mimo jiné významně rozšířit dotace na vozidla. “

Vývojáři společnosti Daimler Trucks vzali pro GenH2 Truck za základ vlastnosti konvenčního nákladního vozidla pro dálkovou dopravu Mercedes-Benz Actros, a to především z hlediska tažné síly, dojezdu a výkonnosti. Sériová varianta studie GenH2 Truck nabídne při celkové hmotnosti 40 tun užitečnou hmotnost 25 tun. Dlouhý dojezd a vysokou užitečnou hmotnost umožní dvě speciální nádrže na kapalný vodík a mimořádně výkonný systém palivových článků. Tyto dva komponenty proto tvoří srdce koncepčního vozidla GenH2 Truck.

Odborníci společnosti Daimler využívají při vývoji nádrží na kapalný vodík rozsáhlé vlastní znalosti a zkušenosti a navíc úzce spolupracují s významnou partnerskou společností. Také v oblasti palivových článků profituje výrobce ze zkušeností svých odborníků, kteří se již po desetiletí zabývají technologií i procesem výroby palivových článků. To je enormní výhoda. Společnost Daimler Truck AG uzavřela letos v dubnu předběžnou, nezávaznou dohodu se společností Volvo Group o založení společného podniku, který se bude zabývat vývojem, sériovou výrobou a prodejem systémů palivových článků pro použití v těžkých užitkových vozidlech a v dalších oblastech. Spojení sil sníží oběma společnostem náklady na vývoj a urychlí uvedení systémů palivových článků na trh. Společný podnik bude využívat know-how společností Daimler Truck AG a Volvo Group. Společnost Daimler Truck AG založila novou dceřinou společnost Daimler Truck Fuel Cell GmbH&Co.KG. V ní sdružila veškeré koncernové aktivity v oblasti palivových článků. Tento krok umožní vytvoření společného podniku se společností Volvo Group.

Kapalný vodík umožní energeticky náročný provoz

Daimler Trucks preferuje kapalný vodík (LH2 – Liquid Hydrogen), protože v porovnání s plynným vodíkem má tento nositel energie v kapalném skupenství výrazně vyšší hustotu energie na jednotku objemu. Nákladní vozidla s palivovými články čerpají kapalný vodík do výrazně menších a díky nižšímu tlaku také mnohem lehčích palivových nádrží. Nákladní vozidla tak mohou mít větší nákladový prostor a vyšší užitečnou hmotnost. Současně mohou načerpat více vodíku, což výrazně prodlužuje dojezd. Sériově vyráběný GenH2 Truck bude tedy stejně jako nákladní vozidla s konvenčním pohonem na naftu vhodný pro dálkovou dopravu s obtížně plánovatelnými, vícedenními trasami, na nichž se každý den spotřebují velká množství energie.

Daimler Trucks aktuálně urychluje vývoj nezbytných technologií pro systém palivových nádrží, aby byl kapalný vodík využitelný i na cestách jako nositel energie pro palivové články sériově vyráběných nákladních vozidel. U stacionárních aplikací, například v průmyslu nebo na vodíkových plnicích stanicích, je skladování kapalného vodíku při teplotě -253 stupňů Celsia již běžnou praxí. To platí i pro přepravu kapalného vodíku jako nákladu.

Spolupráce akumulátorového systému a sady palivových článků

Obě nádrže na kapalný vodík jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli. U sériové verze nákladního vozidla GenH2 Truck se počítá s celkovou kapacitou 80 kg (2 x 40 kg) kapalného vodíku. Mimořádně vysoká kapacita umožní jízdu na dlouhé vzdálenosti bez zastávek pro doplňování paliva. Systém palivových nádrží z ušlechtilé oceli je tvořen dvěma do sebe vloženými válcovými zásobníky, které jsou vzájemně spojeny a vakuově izolovány. Systém palivových článků bude v sériové variantě studie GenH2 Truck poskytovat nejvyšší výkon 2 x 150 kW, sada akumulátorů k tomu navíc přidá až 400 kW po omezenou dobu. Sada akumulátorů má relativně nízkou kapacitu 70 kWh, protože jejím účelem není pokrytí spotřeby energie, ale především zvyšování výkonu systému palivových článků v některých jízdních režimech, například při akceleraci nebo jízdě s plně naloženou soupravou do stoupání, kdy je zapotřebí vysoký výkon. Relativně lehká sada akumulátorů současně zvyšuje užitečnou hmotnost. V sériově vyráběných vozidlech budou akumulátory nabíjeny rekuperací kinetické energie a přebytečnou energií z palivových článků. Zásadním prvkem důkladně promyšlené provozní strategie systému palivových článků a sady akumulátorů je chladicí soustava a systém topení. Toto řešení udržuje ideální provozní teplotu všech komponentů, a umožňuje tak co nejdelší životnost. Oba elektromotory jsou v předsériové verzi koncipovány pro celkový trvalý výkon 2 x 230 kW a maximální výkon 2 x 330 kW. Točivý moment dosahuje hodnot 2 x 1577 N.m, resp. 2 x 2071 N.m.

Mercedes-Benz eActros LongHaul nabízí výhody v příslušných druzích provozu

Elektricky poháněné nákladní vozidlo Mercedes-Benz eActros LongHaul pro dálkovou dopravu s napájením z akumulátorů bude nabízeno ve stejné třídě vozidel jako GenH2 Truck. Svými vlastnostmi se v mnoha ohledech vyrovná sériové variantě studie GenH2 Truck, resp. konvenčním nákladním vozidlům na naftu. Model eActros LongHaul má sice relativně krátký dojezd na jedno nabití, proti tomu však stojí vysoká energetická hospodárnost. Elektrické pohony napájené z akumulátorů vykazují mezi alternativními pohony nejvyšší účinnost. Dopravcům to v příslušných druzích provozu, pro které je eActros LangHaul koncipován, přinese značné výhody v podobě nízkých nákladů na energii. Velká část dálkové dopravy v praktickém provozu dopravců nevyžaduje ohledně vzdálenosti delší dojezd než cca 500 km, což eActros LongHaul umožní na jedno nabití. Legislativou stanovené přestávky pro odpočinek řidičů nákladních vozidel navíc v některých případech eliminují nutnost delšího dojezdu. Řidiči nákladních vozidel v EU si musí nejpozději po 4,5 hodiny řízení udělat přestávku dlouhou alespoň 45 minut. Během této doby lze díky velmi moderní nabíjecí technice doplnit velkou část energie pro další úsek cesty. Model eActros LongHaul tak bude správnou volbou pro dopravce, kteří pravidelně jezdí po plánovatelných trasách vhodné délky nebo s případnými možnostmi pro nabíjení.

Nabíjecí infrastruktura pro eActros LongHaul bude k dispozici během relativně krátké doby

Model eActros LongHaul bude uveden na trh v polovině desetiletí, tedy nějakou dobu před modelem GenH2 Truck. Dopravci si navíc ve svých provozních areálech mohou sami vybudovat potřebnou infrastrukturu pro nabíjení, a to během relativně krátké doby a s nízkými náklady. Nabíjení ve vlastním technickém zázemí představuje nejdůležitější předpoklad pro provozování modelu eActros LongHaul. Tím lze již pokrýt první oblasti využití. Další významnou složkou je příležitostné nabíjení k prodloužení dojezdu, například v místech nakládky nebo vykládky, kde musí elektricky poháněné nákladní vozidlo beztak stát. V budoucnosti bude stále významnějším pilířem také nabíjení na veřejně přístupných stanicích podél hlavních dopravních tepen. Nabíjecí infrastruktura s plošným pokrytím maximalizuje akční rádius nákladních vozidel s akumulátorovým elektrickým pohonem. K jejich konkurenceschopnosti přispějí také nové akumulátory s delší životností, které sníží celkové provozní náklady během životního cyklu vozidla.

Mercedes-Benz eActros bude nabízen včetně komplexního poradenství

Společnost Daimler Trucks představila na IAA 2016 jako první výrobce na světě těžké nákladní vozidlo s elektrickým pohonem. Na začátku roku 2018 oslavil výrobce světovou premiéru kompletně zdokonaleného modelu Mercedes-Benz eActros, který od podzimu 2018 absolvuje intenzivní praktické testy u zákazníků. Poznatky ze zkušebního provozu u zákazníků jsou od té doby přímo využívány ke zdokonalování prototypů, aby dosáhly vyzrálosti vozidla pro sériovou výrobu. Dosavadní průběh testů ukazuje, že výhradně elektricky poháněný Actros s napájením z akumulátorů se skvěle hodí pro trvale udržitelnou těžkou rozvážkovou dopravu. Co se týče dostupnosti a výkonnosti, oproti konvenčním nákladním vozidlům se vznětovými motory v ničem nezaostává. Sériově vyráběný eActros navíc dosavadní prototyp v některých bodech – například v dojezdu, výkonu a bezpečnosti – ještě výrazně překoná. Sériově vyráběný eActros bude na úrovni konvenčního Actrosu rovněž z hlediska užitečné hmotnosti. Model eActros bude uveden na trh ve verzích se dvěma nebo třemi nápravami. Daimler Trucks bude tato vozidla nabízet jako součást komplexního ekosystému, který bude zahrnovat také poradenství v oblasti elektromobility. Klienti obdrží například analýzy tras, přehled možných subvencí, podporu při začlenění vozidla do provozu vozového parku a návrhy vhodných řešení nabíjecí infrastruktury.

Daimler Trucks & Buses: komplexní know-how pro prakticky využitelnou elektromobilitu

Společnost Daimler Trucks v letošním roce oznámila uvedení nízkopodlažního nákladního vozidla Mercedes-Benz eEconic na technickém základě modelu eActros. Jeho první praktické využití je plánováno na příští rok. Se zahájením sériové výroby se počítá v roce 2022. Model eEconic bude převážně jezdit ve městech jako vozidlo pro svoz komunálního odpadu. Elektricky poháněná nákladní vozidla napájená z akumulátorů jsou mimořádně vhodná pro tento provozní profil, který zahrnuje relativně krátké a pevně naplánované trasy dlouhé až 100 km s velmi vysokým podílem provozu s častým zastavováním. Rovněž v USA absolvují v současnosti zkušební provoz u zákazníků středně těžká vozidla Freightliner eM2 a těžká vozidla Freightliner eCascadia. V sériové podobě budou pravděpodobně nabízet dojezd 370 km (eM2), resp. až 400 km (eCascadia). U modelu eCascadia je spuštění sériové výroby plánováno na polovinu roku 2022, model Freightliner eM2 bude následovat na konci roku 2022. Malá série více než 170 lehkých nákladních vozidel FUSO eCanter je v provozu u mnoha zákazníků v Japonsku, USA a Evropě. První vozidla byla zákazníkům předána již v roce 2017. FUSO eCanter nabízí dojezd 100 km. Daimler Buses vyrábí elektrické autobusy Mercedes-Benz eCitaro sériově již od podzimu 2018. Od roku 2022 bude následovat varianta s palivovými články v roli prodlužovače dojezdu. S téměř 400 vozidly ve službách zákazníků získala společnost Daimler Trucks & Buses komplexní know-how pro prakticky využitelnou elektromobilitu. Nákladní vozidla a autobusy s akumulátorovým elektrickým pohonem ujely v rámci testů i provozu sériově vyráběných verzí u zákazníků dohromady již výrazně více než sedm milionů kilometrů na celém světě.

Modulární ePowertrain pro různé trhy a segmenty

Daimler Trucks sází v rámci své strategie globálních platforem na celosvětově jednotný technický základ i u zcela elektricky poháněných nákladních vozidel. Tato platforma nese označení ePowertrain a v prvním kroku je její nejdůležitější technickou součástí integrovaný elektrický pohon, tzv. eDrive. Ten má podobu tzv. konceptu eCarrier, tzn. elektricky poháněné nápravy s jedním nebo dvěma integrovanými elektromotory včetně převodovky. Modul eDrive – plod vlastního vývoje odborníků společnosti Daimler – nabízí četné přednosti v porovnání s koncepty, které používají centrálně uložený elektromotor. Kompaktnější konstrukce ponechává více prostoru pro akumulátory s vyšší kapacitou, což má pozitivní vliv na dojezd. Vysoká kapacita akumulátorů zajišťuje také přenos vysokých výkonů na elektricky poháněnou nápravu, a umožňuje tak plynulou výkonovou charakteristiku. Kombinace velké sady akumulátorů a velmi výkonných elektromotorů zvyšuje rovněž potenciál pro efektivní využívání rekuperace. Poháněcí modul eDrive nalezne celosvětové uplatnění v různých vozidlech společnosti Daimler Trucks v segmentech středně těžkých a těžkých vozidel, a to jak s akumulátorovým elektrickým pohonem, tak i s palivovými články na vodík. Koncept eDrive navíc počítá s různými variantami těchto pohonů. První z nich oslaví premiéru v sériové verzi modelu Mercedes-Benz eActros. V rámci modulárního systému může být eDrive individuálně přizpůsoben příslušnému trhu, segmentu nebo typu vozidla.

Globální koncept modulární platformy ePowertrain tak přinese synergie v oblasti technického vývoje pro různé trhy a segmenty a také úspory z rozsahu díky vysokému počtu vyráběných jednotných komponentů. Výsledkem jsou konkurenceschopné náklady, které lze využít jako výhodu pro zákazníka. Kromě toho přispěje ke konkurenceschopným nákladům na vývoj a výrobu také vysoký podíl převzatých komponentů z konvenčních hnacích řetězců.

Daimler Trucks zohlední při poradenství komplexnost nové nabídky pohonů

Zákazníci budou v nadcházejících letech postaveni před výzvu vybrat si pro svá nákladní vozidla nejoptimálnější technologii pohonu – v závislosti na odvětví, segmentu a konkrétním využití. Cílem poradců společnosti Daimler Trucks je sestavovat na míru střižené nabídky z postupně rozšiřovaného portfolia pohonů. Přitom budou zákazníka doprovázet při každém kroku, aby mohli společně dojít k nejvhodnějšímu řešení pro vstup do světa elektromobility. Přístup společnosti Daimler Trucks k poradenství v oblasti elektrifikace flotil nákladních vozidel je založen na komplexní analýze požadovaného dojezdu a nabíjecí infrastruktury. Odborníci společnosti Daimler Trucks se také detailně zabývají možnostmi optimalizace nabíjecí infrastruktury a nabíjecích procesů.

Daimler Trucks kráčí svým pojetím ekosystému elektromobility po komplexní a globální cestě, na níž věnuje hlavní pozornost individuálním požadavkům zákazníků. Výrobce spolupracuje se specializovanými partnery ze všech důležitých odvětví, aby mohl zákazníkům nabídnout přístup k potřebným modulům. Společnost Daimler Trucks spustila na začátku letošního roku v dalším kroku globální iniciativu pro výstavbu nabíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla s akumulátorovým elektrickým pohonem. Daimler Trucks propojuje v rámci iniciativy s názvem „eTruck Charging Initiative“ hlavní zúčastněné strany – zákazníky s elektricky poháněnými nákladními vozidly, provozovatele elektrických sítí, dodavatele energií, výrobce nabíjecího hardwaru a poskytovatele nabíjecího softwaru – a tímto krokem urychluje společnou realizaci infrastrukturních řešení pro zákazníky s elektricky poháněnými nákladními vozidly.

 
Autodoprava, Novinky, Technika, Vývojové trendy , , , , Zobrazit komentáře Vytisknout stránku

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

ReklamaKamioňáci.com


Zdarma SMS

Krátké novinky

Další motoristický víkend

Průběžně vás informujeme o víkendových akcích, kde můžete trávit volný čas, především ti, kteří mají blízko k motorismu, milují vůni benzínu, nafty, ale třeba i páry. Pravidelně bývají nabité předprázdninové měsíce a výjimkou není ani letošní rok. O to více, … Číst dále →

číst dále »

VOLVO Truck zahajuje prodej elektrických vozidel

Prodej modelů těžké řady elektrických nákladních vozidel Volvo Trucks se nyní po oficiálním otevření objednávkového systému opravdu rozběhne. Společnost Volvo Trucks nyní oficiálně otevírá objednávkový systém pro svou řadu těžkých elektrických nákladních vozidel Volvo FH Electric, FM Electric a FMX … Číst dále →

číst dále »

Pilsen Truck day 2022

V sobotu se už po čtvrté sjedou kamiony na plochodrážní stadion v Plzni na dobročinný sraz, který má své počátky v roce 2017. Dva ročníky byly zrušeny během koronavirových opatření, takže letos se sejdeme opět v plné síle. Organizátoři tentokrát … Číst dále →

číst dále »

Nejlevnější Taxi Brno vám zajistí přepravu více osob
Nejlevnější drink and drive Taxi Brno