MYTOCZ

Myto-mapa-komunikaci

Před několika dny rozjelo Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s MDČR reklamní kampaň na rozšíření zpoplatnění mítného od nového roku.  Na Kamioňácích jsem o změně mýtného již informovali v minulém článku,  nic méně pojďme si připomenout základní fakta a upřesnit detaily.

Přehled prodejních míst

Mýtné se tedy nově od 1. 1. 2010 týká všech motorových vozidel s povolenou hmotností 3 501 kg a více, i když prakticky ne zcela všech od 1.1.2010, protože vozidla nad 3,5 t s časovým kupónem jehož platnost skončí až během ledna 2010, podléhá mýtnému až po skončení platnosti kupónu.

již jsme napsali: : http://kamionaci.cz/autodoprava/mytne

Mýtné se platí za jízdu po dálnicích a rychlostních silnicích také po označených úsecích silnic I.třídy.
OA – s povolenou hmotností do 3,5 t  budou jezdit i nadále s časovými kupóny bez ohledu na hmotbost případného přívěsu.

Předplacená palubní kednotka pro mýtné PRE-PAY

Pro placení mýtného musí být vozidla vybavena palubní jednotkou, která není přenosná na jiné vozidlo. Tarif závisí na třídě silnice, délce úseku, počtu náprav a emisní třídě vozidla a za každý úsek dálnice nebo silnice se odečte pod mýtnou branou.
Předplacenou palubní jednotku bymělo jít pořídit na některém z 250 distribučních míst (zpravidla na čerpacích stanicích) proti vratné záloze 1550,- Kč a tuto jednotku musíte předem nabít nejméně 500,- Kč a udržovat na ní předplacený kredit.

Palubní kednotka pro mýtné na fakturu POST-PAY

Jednotky placené na fakturu se vydávají ke smlouvě uzavřené prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo některého z 16 kontaktních míst, kde musíte předložit doklady potřebné k uzavření smlouvy. Vedle tankovací karty lze také smlouvu uzavřít na bankovní záruku. Tyto jednotky se nenabíjejí a faktura se platí až následně v zúčtovacích obdobích.
Podrobné informace se můžete dozvědět také na non-stop bezplatné infolince 800 698629 (800 MYTOCZ).

Formálně se jedná o změnu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích k 1.1.2010

Čl. I § 22

(1) Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny (dále jen “vozidlo v systému elektronického mýtného”), podléhá úhradě mýtného.

(2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení schválené podle zvláštního zákona11j), kterým musí být vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále jen “elektronické zařízení”). Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, období dne, dne nebo podle období roku.

11j) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II Přechodná ustanovení

1. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny a méně než 12 tun, které bylo v roce 2009 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2009 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2009, podléhá úhradě mýtného ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo na sedm dnů, nejpozději dnem 1. února 2010. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními předpisy.

Užití zpoplatněných komunikací vozidlem, které má v technickém průkazu a / nebo v osvědčení o registraci zapsánu největší povolenou hmotnost 3.501 kg nebo více, podléhá od 1.1.2010 zaplacení mýtného. V případě, že vozidlo má vylepen kupón časového zpoplatnění platný i v lednu 2010, povinnost platit mýtné nastane až od skončení platnosti kupónu.

Vozidlo musí být za účelem placení mýtného evidováno do systému elektronického mýtného.

Evidence do systému se provádí za stejných podmínek jako doposud. Vozidlo se oproti současnému stavu (kdy se používá jediná hmotnostní kategorie) zařadí do jedné ze tří hmotnostních kategorií podle největší povolené hmotnosti motorového vozidla uvedené v jeho technickém průkazu:

— 3.501 kg až 7.500 kg včetně

— 7.501 kg až 11.999 kg včetně

— 12.000 kg a více.

Vozidlo je možno evidovat v předstihu, prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet v průběhu listopadu 2009 a v síti obslužných míst mýtného systému od prosince 2009.

Vozidla, která byla evidována dříve a byla by podle pravidel platných od 1.1.2010 zařazena např. do nižší hmotnostní kategorie, nebudou prozatím evidována znova. Tato skutečnost nemá k 1.1.2010 žádné provozní ani finanční důsledky.

Vozidla, která jsou evidována na konci roku 2009 do kategorie 12.000 kg a více, využívají systém placení mýtného bezprostředně, ihned po instalaci palubní jednotky.

Vozidla, která jsou evidována v předstihu na konci roku 2009 do kategorií 3.501 kg a 7.501 kg, mohou systém používat až od 1.1.2010. Po zbytek roku 2009 jsou povinna platit za užití zpoplatněných komunikací časovým kupónem. Pokud platnost kupónu přesáhne konec roku 2009, instalují a použijí palubní jednotku až od skončení platnosti kupónu. Do té doby musí být jednotka umístěna v ochranném obalu.

EVIDENCE VOZIDLA

Vozidlo se eviduje do systému pro jeden ze dvou možných způsobů placení:

— buď pro placení předem (  pre-pay  ) na distribučním místě;

— nebo pro placení na fakturu (  post-pay  ) uzavřením smlouvy na kontaktním místě nebo u některého vydavatele tankovacích karet.

Je možný buď jeden nebo druhý způsob placení mýtného, nikoli jejich kombinace.

PRE-PAY  (placení předem)

Předplatné do palubní jednotky se vkládá před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo platebními a tankovacími kartami.

Žadatel musí (zpravidla na distribučním místě případně i na kontaktním místě):

— předložit osvědčení o registraci (malý technický průkaz) nebo technický průkaz vozidla se záznamem o emisní třídě;

— předložit průkaz totožnosti (řidičský průkaz);

— vyplnit a podepsat registrační formulář;

— na místě složit vratnou kauci 1.550,- Kč a předplatné alespoň 500,- Kč (v hotovosti nebo platební či tankovaci kartou);

Palubní jednotka je vydána na místě po evidenci vozidla a zaplacení.

Pokud není výslovně doložena emisní třída, bude vozidlo zařazeno do třídy Euro 2.

POST-PAY  (placení na fakturu)

Podmínkou je předem sjednaná platná smlouva. Předplatné se nevkládá: pravidelně je zasíláno vyúčtování mýtného, které bylo předepsáno v předchozím zúčtovacím období. Smlouvu lze sjednat na kontaktních místech nebo u některých vydavatelů tankovacích karet.

K tomu je třeba přítomnost provozovatele vozidla nebo statutárního zástupce společnosti, který je uveden v OR. Za tyto osoby může jednat i zástupce, pokud odevzdá originál notářsky ověřené plné moci. Žadatel musí prokázat svou totožnost:

— občanským průkazem nebo pasem.

Dále je třeba:

— předložit tankovací karty všech vozidel nebo odevzdat originál bankovní záruky předem schválené provozovatelem systému;

— odevzdat originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce;

— na místě vyplnit a podepsat smlouvu;

— odevzdat kopii technického průkazu každého vozidla se záznamem o emisní třídě.

*) Smlouvu s bankovní zárukou je nutné na Kontaktním místě uzavřít 6 týdnů před požadovaným vydáním jednotek Premid.

Po evidenci vozidla je palubní jednotka vydána nebo zaslána poštou nebo připravena pro jednotlivé řidiče k vydání na distribučních místech. Za palubní jednotku se v nejbližší faktuře účtuje vratná kauce ve výši 1.550,- Kč (pokud není v rámci bankovní záruky).

zdroj MYTOCZ.CZ

 
Autodoprava, Legislativa v dopravě , , Zobrazit komentáře3 Vytisknout stránku

3 reakcí na MYTOCZ

 1. Fronczková píše:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak zjistím zůstatek? Máme to nabíto na 2000,- Kč.
  Po jízdě, jak zjistím zůstatek. Děkuji Fronczková

 2. Vesta píše:

  Dobrý den,
  při snížení zůstatku kreditu pod 600 Kč bude jednotka při průjezdu mýtnou stanicí akusticky signalizovat řidiči potřebu dobití kreditu. Účet (kredit) se dá dobíjet na určených místech v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem.

  …správnou funkci jednotky premid je řidič ze zákona povinen ověřit před každým vjezdem na zpoplatněnou komunikaci. Palubní jednotka po krátkém stisknutí tlačítka opticky signalizuje správnou funkci, viz Návod k použití jednotky premid Premid Guide.

  …Při každém průjezdu mýtnou stanicí palubní jednotka akusticky signalizuje správné provedení mýtné transakce. Jakákoliv nesrovnalost je signalizována palubní jednotkou premid řidiči, který je povinen zastavit na distribučním nebo na kontaktním místě premid point a nesrovnalost vyřešit. V opačném případě bude informována mobilní kontrola a uživatel bude postižen.

 3. Vesta píše:

  2x pípnutí mýtná transakce proběhla
  v pořádku upozornění –
  nízký zůstatek na účtu,
  doporučení: dobít účet

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

ReklamaKamioňáci.com


Zdarma SMS

Krátké novinky

První na světě: Volvo dodává zákazníkům elektrická nákladní vozidla s bezfosilní ocelí

nákladních vozidlech používat bezfosilní ocel. První elektrická nákladní vozidla s bezfosilní ocelí jsou nyní dodávána zákazníkům. V září tohoto roku zahájila společnost Volvo Trucks sériovou výrobu těžkých elektrických nákladních vozidel o nosnosti 44 tun* jako první světový výrobce nákladních vozidel, kterému … Číst dále →

číst dále »

Lopraisův recept na dlouhý Dakar 2023: Hlavně klid!

Soutěžní a doprovodná technika Instaforex Loprais Teamu o víkendu zamířila do jihofrancouzského Marseille, kde ji v úterý 29. listopadu čeká první část přejímek před Rally Dakar 2023. Odtud bude po nalodění odeslána do Saúdské Arábie, kde na Silvestra odstartuje pětačtyřicátý … Číst dále →

číst dále »

Scania uvádí novou platformu řadových motorů pro pohonná řešení

Nová generace řadových motorů pro pohonná řešení přináší ještě nižší spotřebu paliva. Nabízejí vysoký výkon na jeden litr zdvihového objemu, výrazně prodlouženou životnost a zásadní snížení emisí CO2. Nová motorová platforma Scania je hotová po deseti letech inovací a vývoje. … Číst dále →

číst dále »

Nejlevnější Taxi Brno vám zajistí přepravu více osob
Nejlevnější drink and drive Taxi Brno