Dopravci

Doprava a přeprava, spedice

Doprava a přeprava, je nedílnou součástí hospodářského procesu. Pro její realizaci je třeba technického zázemí, jako jsou dopravní stavby, infrastruktura a v neposlední řadě DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. Ty tvoří podstatnou  část základních fondů dopravních podniků, jejichž hlavní činností je osobní a nákladní doprava.
Dopravní prostředek jenž je svojí konstrukcí určen převážně pro dopravu nákladů.,tedy nákladní dopravu se nazývá nákladní automobil (motorové vozidlo kategorie N).

Označení TIR (franc. Transports Internationaux Routiers) je dohoda z roku 1949.
Na jejím základě byl v řadě evropských zemích zaveden systém zajištění, který měl pokrývat případná cla a jiné poplatky ze zboží přepravovaného v Evropě a v rámci mezinárodního obchodu. S ohledem na úspěch Dohody TIR z roku 1949 vznikla v roce 1959 Úmluva TIR. V roce 1975 došlo k zrevidování Úmluvy TIR a v současnosti má 64 smluvních stran.,,Nákladní doprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladu. Je to činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií. V České republice se doprava rozvíjela v podmínkách centrálně direktivního systému plánování a řízení národního hospodářství a společnosti.
Na začátku devadesátých let došlo v důsledku transformace ekonomiky k prudkému poklesu přepravních požadavků v souvislosti s poklesem objemu výroby. Na přepravním trhu však stále existuje převaha nabídky, která je způsobena nedostatečnou restrukturalizací dopravy, zejména přebytečnou kapacitou železnice, a možnostmi jejího využití.
Silniční nákladní doprava,V roce 1892 Gottlieb Daimler zvětšil tehdy základní rozměry vozů a zkonstruoval tak první nákladní automobil. Postupně docházelo v následujících letech k zlepšení technologii. Zlepšování konstrukce a modernější motory umožnili stavbu stále větších nákladních vozů. Aby byla zvětšena kapacita přepravovaného nákladu, byly nákladní vozy později upravovány pro tažení přívěsů. Silniční doprava je často oproti dopravě železniční konkurenčně pružnější. Je to tím, že technologie jejího provozu je jednoduší a také díky relačnímu charakteru jeho provozu.
Přeprava po silnici se odehrává na silniční síti a ta je přístupná tisícům silničních dopravců.,,V silniční nákladní dopravě se obvykle člení dopravní prostředky podle přepravy na přepravu:,,valníkovými, ,sklápěčovými, ,speciálními automobily ,a dále na přepravu:,návěsy ,přívěsy ,,Přeprava je potom pojem pro cílevědomé přemístění osob, nákladu či zvířat dopravními prostředky z místa A do místa B po dopravních komunikacích za účelem zisku. Je produktem dopravy. Vykonavatelem přepravy je dopravce, objednavatel se nazývá přepravce. Ten s dopravcem uzavírá přepravní smlouvu. Přepravní smlouva se v osobní přepravě uzavírá podle Občanského zákoníku, v nákladní přepravě podle Obchodního zákoníku. V osobní přepravě stanovuje pravidla přepravní řád.,,Kombinovaná přeprava nebo kombinovaná doprava je speciální případ intermodální přepravy, při kterém je podíl přepravy po silničních komunikacích minimální, většina přepravy tedy probíhá po železnici nebo na vodě.,,Hovorově je „kombinovaná doprava“ synonymum pro intermodální přeprava nebo pro multimodální přeprava.,,Smyslem kombinované dopravy je zabránit častému překládaní nákladu (náklad je totiž v uzavřených přepravních jednotkách).,,Technické prostředky kombinované dopravy:,,přepravní (velký kontejner,výměnná nadstavba a silniční návěs) ,dopravní (železniční vůz,silniční vozidlo,loď a letadlo) ,manipulační (jeřáb,stohovací vůz) ,podle speciálních dopravních prostředků: ,huckepack ,přeprava železničním trajektem ,systém ro-ro (roll-on/roll-off), včetně lodí lo-lo (lift-on/lift-off) ,systém Ro-La (Rollende Landstrasse) – přeprava celých kamionů na železničních vozech ,systém LASH (Lighters Aboard Ship) ,podle speciálních balení: ,paletová přeprava (paleta) ,kontejnerová přeprava (kontejner) ,přeprava v malých přepravních skříních (malá přepravní skříň) ,,Pro nákladní automobily navážející výměnné nástavby a kontejnery kombinované dopravy do terminálů KD se nevztahují místní omezení provozu kamionů o víkendech, v noci či v pátek odpoledne.,,Existují též linky KD, které přepravují celé kamiony i s návěsy. Jedná se o trasy, které překonávají velké přírodní překážky (např. kanál La Manche), nebo území, kde místní úřady považují tranzitní kamionovou dopravu za nežádoucí pro přetížení silnic nebo obtížný terén (Švýcarsko). Od devadesátých let po vstup České republiky do Schengenského prostoru byla státem finančně podporována přeprava celých kamionů též na lince Lovosice – Drážďany. Obecně ale lze říci, že přeprava celých kamionů je méně ekonomicky a ekologicky výhodná, protože kromě samotných návěsů je místo v železničních vozech zabíráno tahači, což se také negativně podepisuje na vysoké neužitečné hmotnosti vlakových souprav. Přesto se v současnosti na tzv. Alpském tranzitu mezi Německem a Itálií tento systém využívá v přepravě mezi specialiálními terminály, jeho výhodou je totiž možnost rychlého odjezdu kamionů ke konečnému zákazníkovi.

Nákladní automobil může být v provedení:

 1. pikap má otevřený nákladní prostor krytý plachtou nebo laminátovou (kovovou) skořepinou s uzavřenou budkou pro řidiče,
 2. valníkový nákladní automobil, jenž má valníkovou karoserii a uzavřenou kabinu řidiče. Ložný prostor může být krytý plachtou, nataženou přes odebíratelnou nosnou konstrukci, může být s navijákem, hydraulickou rukou, zdvihacím čelem apod.,
 3. sklápěcí nákladní automobil, jenž má sklápěcí valníkovou karoserii nebo korbu lžícového nebo korýtkového tvaru se sklápěním do strany, dozadu, či do strany i dozadu, případně vybaven navijákem, nakladačem atd.,
 4. skříňový nákladní automobil se skříňovou karoserií, na skříni jsou jedny, nebo několik dveří, lze vybavit navijákem, čelem apod.,
 5. speciální nákladní automobil je nákladní automobil, jenž svojí konstrukcí a vybavením je určen jen pro dopravu určitých druhů nebo skupin nákladů, pro který jsou nutné zvláštní úpravy (např. automobil chladírenský či s klimatizovanou skříní, cisternový pro přepravu mouky, krmných směsí, cementu, betonu – domíchávač, pro odvoz odpadu, dopravu živých zvířat, přepravu dlouhého dřeva, stěhovací vozy, pojízdná prodejna apod.

Speciální automobil je motorové vozidlo kategorie N určené svou konstrukcí a vybavením jen pro vykonávání určitých pracovních úkonů a není tedy určeno pro přepravní činnost. Jedná se např. o provedení: autojeřáb, autorýpadlo, kropicí, zametací, požární, žebřík, dílenský, montážní plošina, pojízdná pošta, obytný, laboratorní, policejní, zdravotnický, vyprošťovací, rozhlasový, televizní apod.

 

Kamionová Doprava Praha:

RTR – TRANSPORT A LOGISTIKA, s.r.o.
Mezinárodní a vnitrostátní spedice a zasílatelství, expresní přeprava kusových zásilek, skladování (po 20.hodině skladová pohotovost) a logistika, kamionová doprava. Poskytujeme komplexní celní služby, NCTS, Intrastat, ISO 9001:2000.

Praha 9, Do Čertous

STEF RECYCLING a.s.
Mezinárodní kamionová doprava chladírenskými vozy FRIGO – disponujeme tahači VOLVO, SCANIA. Zajišťujeme spěšnou přepravu ovoce, zeleniny, mražených a chlazených výrobků. Specializace – Benelux, Německo, Francie, Velká Británie a Rakousko.

Praha 2, Sokolská

Autodoprava Tumpach, s.r.o.
Mezinárodní i vnitrostátní kamiónová doprava a spedice. Autodoprava – Evropa, včetně bývalých států SNS. Tonáž od pick-up (500kg) až po celovozové kamionové zásilky (25t) a nadrozměrné náklady. Skladování zboží. Servis nákladních vozů a strojů.

Praha 8, Ďáblická – Všechny pobočky (2)

FIEGE s.r.o.
Do portfolia našich služeb patří logistika – skladování …logistiky. V rámci spedice nabízíme mezinárodní kamionovou dopravu export – import a vnitrostátní dopravu. Přepravíme celovozové i částečné zásilky …sypkých komodit v rámci tuzemské i mezinárodní dopravy, námořní, leteckou a kombinovanou dopravu.

Praha 10, Počernická

CV Sped – Fruit, s.r.o.
Zákazníkovi můžeme nabídnout mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu, leteckou dopravu, přepravu kusových zásilek a služby Veřejného celního skladu. Zastupování v celním řízení a poradenskou činnost v oblasti spedice a logistiky.

Praha 6, Makovského

Frost Logistics, spol. s r.o.
Mezinárodní a vnitrostátní kamionová doprava a spedice. Skladování mraženého a chlazeného zboží ve vlastním skladu, distribuční rozvoz, logistické služby.

Praha 4, Ke kurtům

Cargo Prague, spol. s r.o.
Mezinárodní zasilatelství a kamionová doprava, spedice, pravidelná sběrná služba GB, IRL, E, P, F, I, D, CH, PL, Benelux, Skandinávie. Nabízíme logistické služby, skladování a celní služby, certifikát ISO 9001:2000.

Praha 10, Na Hroudě

ICS – Intercontinental Cargo Services, a.s.
Spediční společnost zajišťující přepravu do celého světa, využívající spolehlivé sítě agentů. Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava, letecká, železniční a námořní kontejnerová přeprava, spedice, celní služby a skladování.

Praha 10, Kutnohorská

Optimo Ventura, spol. s r.o.
Zajištění mezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravy.

Praha 3, Libická

Volšatrans
Zajištění vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy.

Praha 9, Poděbradská

LADORA s.r.o.
Nabízíme služby nákladní dopravy v rámci Evropy a Ruska. Kusová a celokamionová doprava, spediční servis.

Praha 5, Melodická

CD Sped, s.r.o.
Nákladní a silniční doprava. Naše služby jsou přeprava kusových a celokamionových zásilek po celé ČR, skladování, spedice. Dále nabízíme logistické služby.

Praha 10, Počernická

AUTODOPRAVA LAXI
Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní nákladní a kamionovou dopravu s možností přepravy zásilek do 26 tun. V oblasti dopravy působíme od roku 1992. Zajišťujeme rozvoz a přepravu zboží. Dále nabízíme logistické služby, skladování a překládky zboží.

Praha 5, Jeremiášova

Petr Slabý Autodoprava
Nákladní silniční doprava. Vnitrostátní valníková se specializací na přepravy hydraulickou rukou, sólová vozidla 8-t, přívěsové.

Praha 9, Na svěcence

CZ – TEKS.N., spol. s r.o.
Mezinárodní kamionová nákladní doprava a spedice celovozových zásilek po celé Evropě. Specializujeme se na Rusko, Kazachstán, Ukrajinu a Bělorusko.

Praha 8, Pomořanská

NYK Logistics (Czech Republic), s.r.o.
Poskytujeme služby v oblasti skladování, dopravy, spedice, distribuce, komplexní logistiky (přebalování, …jako logistický outsorcing. Služby pro export a import zajišťujeme kamionovou, námořní, leteckou, železniční a kombinovanou dopravou, včetně nadrozměrných přeprav a speciální soupravou EuroCombi.…

Praha 4, Na Pankráci

Bohsped, spol. s r.o.
Firma se zabývá spedici, dopravou, logistikou a zasilatelstvím. Zajišťujeme námořní, kontejnerovou, kamionovou, železniční, říční a leteckou dopravu. Přepravujeme nadrozměrné náklady, zabezpečujeme kusovou a sběrnou službu. Pojištění zásilek.

Praha 1, Senovážné náměstí

ASKENT INTERNATIONAL, s.r.o.
Kamiónová autodoprava po celé Evropě, specializace na Polsko.

Praha 10, Přátelství

Stěhování AAA-RIVO
Stěhování – jeřáby + HR ruka, doprava, stěhování – kompletní servis pro firmy a domácnosti. Stěhování dílenských prostředků …v EU. Vlastní obalový materiál. Likvidace skládkou. Skladování. Zabýváme se kamiónovou dopravou, přepravou nadměrných nákladů, práce hydraulickou rukou do 10t, jeřábnické práce…

Praha 5, Na Hutmance

STEF RECYCLING a.s.
Zajišťujeme výkup druhotných surovin, likvidace kovových i nebezpečných odpadů, poradenství. Provádíme demontáž a likvidace strojních zařízení a průmyslových celků, lisování mobilním lisem. Mezinárodní kamionová doprava chladírenskými vozy FRIGO.

Praha 2, Sokolská

Vimbau, s.r.o.
Pronajímáme vlastní kanceláře, sklady a parkovací stání. Kanceláře mají datové i hlasové připojení. Sklady jsou temperované s manipulační rampou a zakladači. Parkování pro nákladní i osobní automobily. Dobrá dostupnost pro kamionovou dopravu.

Praha 4, Dobronická

Sagitta, s.r.o.
Naše služby jsou mezinárodní, letecká, námořní, FCL, LCL, kamionová, kusová přeprava. Nabízíme stěhování, celní služby, INTRASTAT, TARIC, pojištění relocation, povolení pracovní, k pobytu, registrace aut, zastoupení rejdařů HMCL a W.E.C. Lines.

– Praha 2, Fügnerovo nám.

Greek Transport and Logistic, spol. s r.o.
Pravidelná přeprava celovozových i kusových. Sběrná služba pravidelné expresní linky, export-import zásilek na balkán – Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Řecko, Makedonie. Vlastní vozový park, manipulace a skladové prostory, zastoupení jmenovaných států.

Praha 10, Štěrboholská

Alfons Köster, s.r.o.
Nabízíme přepravní a logistické služby, mezinárodní spedice/ zasilatelství, námořní, letecká, kamionová, železniční a říční přeprava, dopravní pojištění, investiční celky, těžké a nadrozměrné přepravy, provozování dopravního a obchodního poradenství.

Praha 2, Londýnská

Ing. Petr Souček – Car
Naší činností je nákladní silniční autodoprava. Přepravíme náklady od 1kg do 24t, 1 až 40 EUR palet. Připraveny jsou pick-up, dodávky, vozidla s nosností 3, 5, 10, 24t, velkoobjemová souprava 125m3, plachta, plata, zvedací čelo 1t. Zboží uskladníme.

Praha 4, Jihovýchodní I

4 reakcí na Dopravci

 1. Preprava 1/4 hoveziho‏ píše:

  Dobry den,

  schanime prepravu chladicimi vozy pro 1/4 hoveziho (zaveseni na haky). Velikost 20t.
  Jedna se o prevoz z pristavu Sczetin (PL) do Ankary 3x tydne.

  • bobanek76 píše:

   Reaguji za meho zamestnavatele K+P LINE s.r.o. se sidlem v Tupadlech u Caslavi. Kontaktujte meho zamestnavatele. Jiste se dohodnete. Mame vsechny frigo navesy s hakama. Ridic Hulisky

 2. AVEX píše:

  Dobrý den,

  Měla bych tu k nakládce palety na návěs, stačí 2,75m výška, 154ks stohovatelný kovových palet na skladování pneumatik, 10.780kg, nakládka ve Vatax Bohuslavice u Kyjova 96955, vyclení v St.Petersburg, vykládka v 141544 Moscow Region,

  Cena 3700eur.

  Pokud byste měli vhodné volné auto prosím dejte vědět, pošlu objednávku,

  Děkuji a přeji pěkný den,

  Barbora Novotná

  AVEX Trade spol. s r.o.

  Tř.T.Bati 1566, 765 02 Otrokovice

  tel: 577 116 322, fax: 577 116 317

 3. sicilie píše:

  ahoj, sháním ,,odvoz´´ do londyna nebo sicilie před 31.12.. Pokud by měl někdo cestu,ozvěte se na číslo 734 326 325 SMS. kamionum zdar

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

ReklamaKamioňáci.com


Zdarma SMS

Krátké novinky

První na světě: Volvo dodává zákazníkům elektrická nákladní vozidla s bezfosilní ocelí

nákladních vozidlech používat bezfosilní ocel. První elektrická nákladní vozidla s bezfosilní ocelí jsou nyní dodávána zákazníkům. V září tohoto roku zahájila společnost Volvo Trucks sériovou výrobu těžkých elektrických nákladních vozidel o nosnosti 44 tun* jako první světový výrobce nákladních vozidel, kterému … Číst dále →

číst dále »

Lopraisův recept na dlouhý Dakar 2023: Hlavně klid!

Soutěžní a doprovodná technika Instaforex Loprais Teamu o víkendu zamířila do jihofrancouzského Marseille, kde ji v úterý 29. listopadu čeká první část přejímek před Rally Dakar 2023. Odtud bude po nalodění odeslána do Saúdské Arábie, kde na Silvestra odstartuje pětačtyřicátý … Číst dále →

číst dále »

Scania uvádí novou platformu řadových motorů pro pohonná řešení

Nová generace řadových motorů pro pohonná řešení přináší ještě nižší spotřebu paliva. Nabízejí vysoký výkon na jeden litr zdvihového objemu, výrazně prodlouženou životnost a zásadní snížení emisí CO2. Nová motorová platforma Scania je hotová po deseti letech inovací a vývoje. … Číst dále →

číst dále »

Nejlevnější Taxi Brno vám zajistí přepravu více osob
Nejlevnější drink and drive Taxi Brno