Leasing

leasing-3

Co je to leasing? Jaké jsou leasingové společnosti, jaké finanční produkty poskytují a jaký je v nich vlastně rozdíl a na co si dát pozor?

 • finanční leasing
 • operativní leasing
 • spotřebitelský úvěr

Finanční a operativní leasing:

Hlavní rozdíl mezi finančním a operativním leasingem je v tom, že u finančního leasingu přechází předmět financování po uplynutí leasingu do vlastnictví leasingového nájemce, zatímco u operativního leasingu po uplynutí sjednané doby nájmu zůstává předmět financování v majetku leasingové společnosti.

Jinak řečeno, po skončení finančního leasingu si klient vozidlo kupuje za symbolickou cenu např. 1000,-Kč, zatímco po skončení leasingu operatiního si zákazník obvykle vozidlo nekupuje a leasingová společnost jej prodává volně za tržní cenu.

U finančního leasingu je ze zákona stanovena minimální délka trvání leasingové smlouvy pro nákladní vozy 54 měsíců, tedy 4,5 roku)

Úvěr

Spotřebitelský úvěr je pak forma financování kdy vozidlo zůstává po celou dobu splácení v majetku zákazníka, zákazník vozidlo odepisuje a leasingové společnosti splácí úvěr. Na rozdíl od finančního leasingu je doba splácení úvěru na dohodě mezi zákazníkem a leasingovou společností Operativní leasing stejně tak jako spotřebitelský úvěr nemá zákonem stanovenou délku trvání.

To je obecná definice, v praxi to ale takto jednoduché není a existuje spousta variací, kterými se snaží leasingové společnosti zaujmout klientelu.


Například u operativního leasingu si můžeme zvolit na jakou dobu si chceme vozidlo pronajmout, zda požadujeme zajistit další služby a v jakém rozsahu (např. servis, záruční prohlídky, tankovací karty CCS, výměna pneumatik, náhradní vozidlo a podobně)

Operativní leasing dopravní techniky

Dále je možné si například rozhodnout, zda se chceme podílet na riziku z poklesu tržní ceny vozidla v okamžiku ukončení operativního leasingu. V praxi to znamená že například když si pronajímám na 2 roky vozidlo s pořizovací cenou 1.000.000,- Kč a na začátku předpokládáme že toto vozidlo bude mít s ohledem na současné tržní ceny ojetin cenu 650.000,- Kč, vypočítá se nájemné pouze z rozdílu ceny nového a ojeteého – tedy z 350.000,- Kč. Bude-li však reálná tržní cena za 2 roky nižší než původně předpokládaná, tak jak se tomu děje i dnes v důsledku krize, vyúčtuje leasingová společnost zákazníkovi rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou prodejní cenou. Pokud se na tomto riziku nechceme podílet, musíme počítat s tím že odhad prodejní ceny vozu po 2 letech může být nižší, například 550.000,- Kč a tím je cena nájemného úměrně vyšší, pak ale pokud s e vozidlo prodá v reálu za cenu ještě nižší než 550.000,- Kč, nese ztrátu z prodeje leasingová společnost.

Co je to teda vlastně leasing?

Dle definice ČLFA je to smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně – tzv. leasingovému nájemci – jím vybraný předmět do užívání.

Účelem je:

 1. dočasné používání předmětu bez:
  a) přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu
  b) jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce tento leasing se nazývá operativní leasing
 2. dlouhodobé užívání předmětu leasingu s
  a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce
  b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. Tento leasing se nazývá finanční leasing
 3. řízení toku hotovosti /financování/ nájemce přičemž:
  a) dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu obvykle již užívá
  b) všechna rizika zůstávají na nájemci.
  c) na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce, tento leasing se nazývá zpětný leasing

Přínosy jsou v snižování režijních nákladů podniků možnost financování projektů pro úvěr neschůdných řízení toku hotovosti a uvolňování vázaného kapitálu možnost dřívějšího uspokojení spotřebitelských zájmů občanů.

Přehled největších Leasingových společností:

Pořadí členských společností ČLFA podle objemu vstupního dluhu v leasingu movitých věcí – v 1. – 3. čtvrtletí 2009

vstupní dluh PC
v mil. Kč v mil. Kč
01. ČSOB Leasing, a.s. 3 103,90 3 595,63
02. VB Leasing CZ, spol. s r.o. 2 861,76 3 164,00
03. UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 2 575,50 3 150,80
04. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 2 489,67 2 651,41
05. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 2 231,83 2 469,82
06. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1 697,95 1 697,95
07. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 1 643,05 1 746,30
08. ŠkoFIN s.r.o. 1 353,00 1 675,00
09. ALD Automotive s.r.o. 1 147,39 1 269,50
10. Credium, a.s. 996,03 1 224,19
11. s Autoleasing, a.s. 782,55 944,43
12. ARVAL CZ s.r.o. 753,64 753,64
13. UNILEASING, a.s. 680,00 884,00
14. Oberbank Leasing spol. s r.o. **/ 581,01 702,60
15. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 542,94 634,32
16. SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o. 494,00 534,00
17. S MORAVA Leasing, a.s. 444,09 541,79
18. BUSINESS LEASE s.r.o. 435,80 435,80
19. Fortis Lease Czech s.r.o. 391,73 399,20
20. IKB Leasing ČR s.r.o. 391,73 399,20
*/ včetně výsledků Renault Leasing CZ, spol. s r.o. a UniCredit Fleet Management s.r.o. – leasingy
realizované pracovníky UniCredit Leasing CZ, a.s.
**/ včetně výsledků společnosti Oberbank Bohemia Leasing, s.r.o.
PC – souhrn pořizovacích cen leasovaného majetku bez DPH

Operativní leasing

Operativní leasing tedy umožňuje klientovi nehradit ve splátkách celou cenu vozidla, ale pouze rozdíl mezi jeho pořizovací a zůstatkovou hodnotou. V rámci operativního leasingu je vozidlo využíváno po smluvně dohodnutou dobu nebo smluvně dohodnutý počet km, klient nenese rizika spojená s vlastnictvím vozidla a hradí pouze amortizaci vozidla odpovídající době nájmu a skutečně ujetým kilometrům. Leasingová společnost na sebe bere také péči o splnění zákonných požadavků jako je silniční daň, poplatek za rádio a zákonné pojištění. Jedná se tedy o dlouhodobý pronájem.
Délka leasingu se většinou pohybuje od 24 do 60 měsíců, jsou však poskytovány i kratší operativní leasingy.

Service leasing vozidel

Nadstavbou operativního leasingu je full-service leasing. Jedná se o operativní leasing se službami, které jsou nezbytné k provozování vozidla – můžeme tedy hovořit o outsourcingu v oblasti správy vozového parku. Výčet těchto služeb je poměrně obsáhlý. Od záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik přes veškeré zákonné povinnosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy. Leasingová společnost také zajistí dálniční známky, tankovací karty, asistenční službu, náhradní vozidlo atd. Dále poskytují leasingové společnosti svým klientům i nadstavbové nástroje jako je on-line reporting, jehož prostřednictvím lze analyzovat provozní a nákladové aspekty dané flotily vozidel; mohou poskytnout monitor pohybu vozidel GPS, vedení knihy jízd; elektronickou fakturaci; direct driver management atd. Konečným cílem je, aby se klient mohl soustředit na svůj předmět podnikání a služba full-service leasingu mu zajistila komfortní, flexibilní a bezrizikové fungování jeho mobility bez nároků na vlastní zdroje.

Full-service leasing je dominantní formou operativního leasingu u osobních a užitkových vozidel. Tento produkt využívají jak velké nadnárodní korporace tak malé tuzemské firmy nebo podnikatelé a živnostníci.

Fleet management

Leasingové společnosti nabízejí i komplexní správu vozového parku ve vlastnictví zákazníka, tj. bez financování vozidla. Tento produkt známý pod názvem fleet management zahrnuje nabídku veškerých služeb jako full-service leasing.

Obdobným způsobem je v zásadě postupováno i v případě operativního leasingu strojů a zařízení.

Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v operativním leasingu movitých věcí v 1. – 3. čtvrtletí 2009

vstupní dluh PC
v mil. Kč v mil. Kč
01. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1 697,95 1 697,95
02. ALD Automotive s.r.o. 758,83 791,55
03. ARVAL CZ s.r.o. 753,64 753,64
04. ČSOB Leasing, a.s. 695,89 695,89
05. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 676,16 676,64
06. UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 597,20 615,60
07. ŠkoFIN s.r.o. 587,00 587,00
08. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 517,23 522,55
09. BUSINESS LEASE s.r.o. 428,00 428,00
10. IKB Leasing ČR s.r.o. 333,72 344,89
11. VB Leasing CZ, spol. s r.o. 303,59 304,28
12. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 253,73 270,21
13. Credium, a.s. 222,80 223,41
14. s Autoleasing, a.s. 105,00 107,97
15. D.S. Leasing, a.s. **/ 99,12 99,71
16. Servis Leasing a.s. 92,70 92,70
17. Fortis Lease Czech s.r.o. 71,70 71,70
18. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 39,17 39,17
19. S MORAVA Leasing, a.s. 31,32 31,32
20. SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o. 20,00 21,00
*/ včetně výsledků Renault Leasing CZ, spol. s r.o. a UniCredit Fleet Management s.r.o. – leasingy
realizované pracovníky UniCredit Leasing CZ, a.s.
**/ včetně výsledků D.S. Leasing Full Service, s.r.o.
PC – souhrn pořizovacích cen movitých věcí poskytnutých v 1. – 3. čtvrtletí 2009 do operativního leasingu

Leasing dopravní techniky

Pořadí členských společností ČLFA podle vstupního dluhu v souhrnu všech produktů sloužících k financování osobních a užitkových vozidel a motocyklů v 1. – 3. čtvrtletí 2009

vstupní dluh
v mil. Kč
01. ŠkoFIN s.r.o. 4 222,00
02. UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 3 165,20
03. Credium, a.s. 2 634,98
04. ČSOB Leasing, a.s. 2 406,11
05. GE Money Auto, a.s. 2 008,09
06. s Autoleasing, a.s. **/ 1 855,84
07. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1 606,67
08. ESSOX, s.r.o. 1 583,45
09. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 1 429,96
10. ALD Automotive s.r.o. 1 116,36
11. Santander Consumer Finance a.s. 1 100,88
12. PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 860,35
13. VB Leasing CZ, spol. s r.o. 768,51
14. ARVAL CZ s.r.o. 753,64
15. FCE Credit, s.r.o. 533,46
16. CETELEM ČR, a.s. 462,23
17. BUSINESS LEASE s.r.o. 435,80
18. D.S. Leasing, a.s.***/ 382,07
19. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 287,19
20. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 171,54
*/ včetně výsledků Renault Leasing CZ, spol. s r.o. a UniCredit Fleet Management s.r.o. – leasingy
realizované pracovníky UniCredit Leasing CZ, a.s.
**/ včetně výsledků s Autoúvěr, a.s.
***/ včetně výsledků D.S. Leasing Full Service, s.r.o.

zdroj: redakce a clfa.cz – Česká leasingová a finanční asociace (asociace společností nabízejících LEASING, SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, FACTORING)

 
Autodoprava, Legislativa v dopravě , Zobrazit komentáře Vytisknout stránku

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

ReklamaKamioňáci.com


Zdarma SMS

Krátké novinky

Další motoristický víkend

Průběžně vás informujeme o víkendových akcích, kde můžete trávit volný čas, především ti, kteří mají blízko k motorismu, milují vůni benzínu, nafty, ale třeba i páry. Pravidelně bývají nabité předprázdninové měsíce a výjimkou není ani letošní rok. O to více, … Číst dále →

číst dále »

VOLVO Truck zahajuje prodej elektrických vozidel

Prodej modelů těžké řady elektrických nákladních vozidel Volvo Trucks se nyní po oficiálním otevření objednávkového systému opravdu rozběhne. Společnost Volvo Trucks nyní oficiálně otevírá objednávkový systém pro svou řadu těžkých elektrických nákladních vozidel Volvo FH Electric, FM Electric a FMX … Číst dále →

číst dále »

Pilsen Truck day 2022

V sobotu se už po čtvrté sjedou kamiony na plochodrážní stadion v Plzni na dobročinný sraz, který má své počátky v roce 2017. Dva ročníky byly zrušeny během koronavirových opatření, takže letos se sejdeme opět v plné síle. Organizátoři tentokrát … Číst dále →

číst dále »

Nejlevnější Taxi Brno vám zajistí přepravu více osob
Nejlevnější drink and drive Taxi Brno